Ledenfeest

Elk jaar houdt BC De Voskes op het einde van het seizoen zijn ledenfeest!

Zo gauw er een datum geprikt is, worden jullie hier op de hoogte gebracht.

Het Bestuur.

hbqoc1