Huishoudelijk reglement

 • De club huurt de sporthal en dit 5 dagen per week.
  Voor elke speeldag is er een vaste verantwoordelijke aangeduid, zie tabel.
  Op een trainingsdag kan je natuurlijk altijd terecht bij één van de trainers.
 • Betaling lidgeld en jaarbijdrage gebeurt op rekeningnummer BE55 0682 1646 6944 van BC De Voskes vzw.
  Inschrijven kan vanaf juli; elk lid wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
  De jaarbijdrage is persoonlijk en dus niet overdraagbaar!
 •  Elk spelend lid heeft voor de aanvang van het seizoen de keuze om een jaarbijdrage (= “vast lid”) of per speelbeurt (= ”los lid”) te betalen.
  De jaarbijdrage per gekozen speeluur bedraagt 40,00 euro, behalve voor dinsdag!
  Op dinsdag geldt een andere regeling: 130,00 euro, voor de 2 speeluren, inclusief 3 kokers veren shuttles!
  Corona-korting bij herinschrijving:
  Donderdag:
  60 euro voor 2 speeluren/jaar (i.p.v. 80 euro),
  30 euro voor 1 speeluur/jaar (i.p.v. 40 euro).
  Dinsdag:
  110 euro + 3 kokers veren shuttles (i.p.v. 130 euro)
 • De bijdragen voor de jeugdtrainingen vind je onder JeugdJeugdtraining. Ook daar wordt een Corona-korting gegeven EN de trainingen zullen al in augustus starten, zie Kalender.
 • De leden die niet opteren voor een jaarbijdrage betalen 2,00 euro per speeluur aan de verantwoordelijke van de speeldag, en dit vóór het verlaten van de sporthal.
 • Voor de jeugdspelers die buiten training op donderdag nog willen spelen, is de losse bijdrage per gespeeld uur 1 euro.
 • Als een vast lid verhinderd is te spelen op de gekozen speeldag en speeluur is deze niet recupereerbaar op een andere speeldag of speeluur.
 • Elk lid dat gekozen heeft voor de vaste jaarbijdrage voor een vooraf bepaalde speeldag en speeluur heeft voorrang om te spelen op de “losse spelers”.
 •  Alle leden worden aangesloten bij Badminton Vlaanderen en zijn bijgevolg verzekerd. Daarvoor dient het lidgeld.
 • Sporthalregels:
  • Kleurvaste zolen
  • De indoor sportschoenen worden pas in de sporthal of kleedkamers aangetrokken.
 •  Nog enkele belangrijke puntjes:
  • Uitgebreide info over onze club, speeluren, sluitingsdagen, festiviteiten, … kunnen jullie vinden op onze website http://bcdevoskes.be.
  • Om jullie op de hoogte te kunnen houden van o.a. sluitingstijden, clubactiviteiten en andere nuttige informatie vragen wij om jullie e-mailadres door te geven via bc.de.voskes@scarlet.be. Ook indien jullie contactgegevens wijzigen, gelieve dit dan door te mailen.
  • Ieder lid helpt mee bij het opzetten EN opruimen van de netten.
  • Indien er om de één of andere reden geen speeldagverantwoordelijke aanwezig is, kan men altijd een koker shuttles van de club bekomen bij de verantwoordelijke van de sporthal.