Huishoudelijk reglement

 • De club huurt de sporthal en dit 5 dagen per week.
  Voor elke speeldag is er een vaste verantwoordelijke aangeduid.
 • Betaling lidgeld en jaarbijdrage gebeurt op rekeningnummer BE55 0682 1646 6944 van BC De Voskes vzw.
  Inschrijven kan vanaf augustus; elk lid wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
  De jaarbijdrage is persoonlijk en dus niet overdraagbaar!
 •  Elk spelend lid heeft voor de aanvang van het seizoen de keuze om een jaarbijdrage (= “vast lid”) of per speelbeurt (= ”los lid”) te betalen.
  De jaarbijdrage per gekozen speeluur bedraagt 40,00 euro.
  De leden die niet opteren voor een jaarbijdrage betalen 1,50 euro per speeluur aan de verantwoordelijke van de speeldag, en dit voor het verlaten van de sporthal.
 • Als een vast lid verhinderd is te spelen op de gekozen speeldag en speeluur is deze niet recupereerbaar op een andere speeldag of speeluur.
 •  De kinderen jonger dan 15 jaar (= jongeren geboren na 01/09/2001) betalen 0,75 euro per speeluur.
 •  Elk lid dat gekozen heeft voor de vaste jaarbijdrage voor een vooraf bepaalde speeldag en speeluur heeft voorrang om te spelen op de “losse spelers”.
 •  Alle leden worden aangesloten bij Badminton Vlaanderen en zijn bijgevolg verzekerd.
 • Sporthalregels:
  • Kleurvaste zolen
  • De indoor sportschoenen worden pas in de sporthal of kleedkamers aangetrokken.
 •  Nog enkele belangrijke puntjes:
  • Uitgebreide info over onze club, speeluren, sluitingsdagen, festiviteiten, … kunnen jullie vinden op onze website http://bcdevoskes.be.
  • Om jullie op de hoogte te kunnen houden van o.a. sluitingstijden, clubactiviteiten en andere nuttige informatie vragen wij om jullie e-mailadres door te geven via bc.de.voskes@scarlet.be. Ook indien jullie contactgegevens wijzigen, gelieve dit dan door te mailen.
  • Ieder lid helpt mee bij het opzetten EN opruimen van de netten.
  • Indien er om de één of andere reden geen speeldagverantwoordelijke aanwezig is, kan men altijd een koker shuttles van de club bekomen bij de verantwoordelijke van de sporthal.