Lidmaatschap

Alvorens lid te worden mag je tweemaal gratis komen spelen. Heb je de smaak te pakken en voel je je thuis dan kan je een jaarabonnement nemen dat loopt van september tot en met augustus.

Lid worden doe je door:

  1. Een aansluitingsattest (excel / pdf) in te vullen en getekend terug te bezorgen aan het secretariaat (Johan Sijmens, Staatsbaan 68 te 3210 Lubbeek). Hierop duid je aan welk statuut je wenst: R (recreant) of CT (competitie- en tornooispeler). Minderjarigen moeten het J-statuut (jeugdspeler) aanduiden en het aansluitingsattest ook door een van beide ouders laten ondertekenen.
    Door je aansluiting ben je automatisch lid van Badminton Vlaanderen, ben je verzekerd, kan je deelnemen aan tornooien en ontvang je het badmintonmagazine.
  2. Het lidgeld over te schrijven op rekening BE55 0682 1646 6944 (BIC: GKCCBEBB) van BC De Voskes vzw met vermelding van je naam + lidgeld.

Leden die op 30 november 2020 nog geen lidgeld hebben betaald aan onze club, zullen automatisch geschrapt worden!

Wat moet dit allemaal kosten?

Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf half augustus 2020:

De bijdrage bij Badminton Vlaanderen bedraagt voor jeugdspelers en recreanten 20 euro, voor competitie- of tornooispelers 36 euro. Hierdoor ben je lid van BaVla én verzekerd.

Naast deze bijdrage vragen we natuurlijk ook nog een bedrag om op een bepaalde dag en uur te spelen. We hebben vaste en losse bijdragen. De vaste bijdrage per speeluur bedraagt 40 euro/jaar.
Uitgezonderd voor dinsdagen! Op dinsdag willen we de tornooi- en competitiespelers de kans geven om ook binnen onze club met veren shuttles te trainen. Hierdoor wordt de vaste bijdrage voor dinsdag opgetrokken naar 130,00 euro voor 2 speeluren, inclusief 3 kokers veren shuttles.
Indien je af en toe komt spelen, betaal je de losse bijdrage van 2 euro/uur en zorg je zelf voor veren shuttles.

Voor een jeugdspeler (-15 jaar) die buiten de training nog komt spelen op donderdag, is de losse bijdrage 1euro per gespeeld uur.

OPGELET: Alle spelers (dus ook jeugdspelers) die deel nemen aan minstens 1 klassementstornooi worden beschouwd als competitiespelers en moeten dus het lidgeld van 35 euro betalen!!!

EXTRA: Zoals vermeld, wil het bestuur een compensatie toekennen aan onze leden die zich her-inschrijven voor volgend seizoen (2020-2021), voor dezelfde speeldag of training: 
We geven ieder een vermindering van € 20,00 per ingeschreven speeldag en/of training.

Voorbeeld

Een recreant komt spelen op donderdag van 19u tot 20u. Hij stort in totaal 60 euro (= 20 euro bijdrage Badminton Vlaanderen + 1x 40 euro voor donderdag 1 uur) op onze bankrekening, met vermelding “naam speler + donderdag 19u-20u + lidgeld”.