Lidmaatschap

Alvorens lid te worden mag je tweemaal gratis komen spelen. Heb je de smaak te pakken en voel je je thuis dan kan je een jaarabonnement nemen dat loopt van september tot en met augustus.

Lid worden doe je door:

Een aansluitingsattest (excel / pdf) in te vullen en getekend terug te bezorgen aan het secretariaat (Johan Sijmens, Staatsbaan 68 te 3210 Lubbeek). Hierop duid je aan welk statuut je wenst: R (recreant) of CT (competitie- en tornooispeler). Minderjarigen moeten het J-statuut (jeugdspeler) aanduiden en het aansluitingsattest ook door een van beide ouders laten ondertekenen.
Door je aansluiting ben je automatisch lid van Badminton Vlaanderen, ben je verzekerd, kan je deelnemen aan tornooien en ontvang je het badmintonmagazine.

Het lidgeld over te schrijven op rekening 068-2164669-44 (IBAN: BE55 0682 1646 6944 – BIC: GKCCBEBB) van BC De Voskes vzw met vermelding van je naam + lidgeld.

Leden die op 31 oktober 2016 nog geen lidgeld hebben betaald aan onze club, zullen automatisch geschrapt worden!

Wat moet dit allemaal kosten?

Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 september 2016:

De bijdrage bij Badminton Vlaanderen bedraagt voor jeugdspelers en recreanten 18 euro, voor competitie- of tornooispelers 31,5 euro.

Naast deze bijdrage vragen we natuurlijk ook nog een bedrag om op een bepaalde dag en uur te spelen. We hebben vaste en losse bijdragen. De vaste bijdrage per speeluur bedraagt 40 euro/jaar. Indien je af en toe komt spelen, betaal je de losse bijdrage van 1,50 euro/uur.

De leden, jonger dan 15 jaar (geboren na 01/09/2001), betalen 0,75 euro per speeluur. Ook de vaste jaarbijdrage wordt voor hun gehalveerd.

OPGELET: Alle spelers (dus ook jeugdspelers) die deel nemen aan minstens 1 klassementstornooi worden beschouwd als competitiespelers en moeten dus het lidgeld van 31,5 euro betalen!!!

Voorbeeld

Een recreant komt spelen op donderdag van 19u tot 20u. Hij stort in totaal 58 euro (= 18 euro bijdrage Badminton Vlaanderen + 1x 40 euro voor donderdag) op onze bankrekening, met vermelding “donderdag 19u-20.00 uur + lidgeld”.