Jeugdtraining

OPGELET: TER COMPENSATIE VAN CORONA STARTEN DE TRAININGEN DIT SEIZOEN AL VANAF HALF AUGUSTUS, ZIE KALENDER!!

Speeluren

+Op zondag is er van 10-12u training voor onze jongste spruiten en beginners. De bijdrage voor deze training is vastgesteld op 100 euro/seizoen. Hierbij komt dan nog het lidgeld van 20 euro voor Badminton Vlaanderen.
Corona-korting bij herinschrijving op dit moment => 80 euro + 20 euro lidgeld

+De gevorderde jeugd kan dan nog eventueel trainen op woensdagavond van 20u-21u30, met aansluitend nog een half uurtje vrij spelen. De bijdrage voor deze sessie is vastgesteld op 135 euro/seizoen, eventueel nog verhoogd met het lidgeld.
Corona-korting bij herinschrijving op dit moment => 115 euro + 20 euro lidgeld

+Er kan ook nog getraind worden op vrijdag. Deze training gebeurt wekelijks, maar de uren wisselen: de ene week van 18u30 tot 20u, de andere week van 18u30 tot 21u. Op de jaarplanner kan je perfect volgen!
De bijdrage voor deze training is dus ook 135 euro/seizoen, eventueel verhoogd met het lidgeld.
Corona-korting bij herinschrijving op dit moment => 115 euro + 20 euro lidgeld

+Op zondagavond van 18u-20u wordt er ook nog eens training aangeboden, weliswaar voor gevorderde jeugdspelers. Dit aan een seizoensprijs van 135 euro.
Corona-korting bij herinschrijving op dit moment => 115 euro + 20 euro lidgeld

Trainen op deze dagen kan pas na goedkeuring van de trainers!

Elders op de website vinden jullie alle informatie over het lidgeld en hoe dit best betaald wordt. Mochten jullie nog vragen hebben, kunnen deze steeds aan de trainers of iemand van het bestuur gesteld worden.

TIP:De speeluren vinden jullie altijd terug op de Kalender.
Eventuele sluitingsdagen van de sporthal of het wegvallen van een trainingssessie voor een andere reden, zullen worden vermeld op het Prikbord.

Trainers

Benny Van Buyten geeft op woensdag en zondag training. Stijn Lenaerts zorgt voor de training op zondagavond.
Op vrijdag zal de training gegeven worden door Maarten & Maarten (Goossens en Lenaerts).