Verzekering

Inleiding

Als lid van Badminton Vlaanderen ben je automatisch verzekerd voor sportongevallen.
Ook niet-leden zijn, tijdens sportpromotionele activiteiten, verzekerd. Het moet dan wel gaan om een BADMINTON promotionele activiteit .

Procedure

Bij schadegeval dient volgende procedure gevolgd te worden:

Aangifte volledig en duidelijk invullen en opsturen binnen de 8 dagen nadat het schadegeval gebeurd is. Als er lichamelijke letsels zijn, het geneeskundig getuigschrift laten invullen door de geneesheer. Dit getuigschrift vind je als bijlage aan het aangifteformulier. Het aangifteformulier moet eveneens door de clubsecretaris ondertekend worden.
BELANGRIJK: Bij het invullen van deze aangifte, de naam van de club van het slachtoffer vermelden!

Enkel aangiften van Arena gebruiken; deze aangifteformulieren zijn beschikbaar in de sporthal, op het secretariaat en op de website van Badminton Vlaanderen. Je kan ze ook hier downloaden:

Aangifte van de speler dient te gebeuren bij de club waarvan hij/zij lid is.

Schadeaangifte en bijkomende stukken zijn te zenden naar
– N.V. ARENA
BOULEVARD BRAND WHITLOCKLAAN 165, 1200 Brussel

met vermelding van

polisnr. L.O. 1.116.925/A  of L.O. 1.116.925/B (sportpromo)
OF
polisnr. B.A. 1.116.926/A  of B.A. 1.116.926/B (sportpromo)

Bij ontvangst van de aangifte zal de schadebeheerder van Arena voor Badminton Vlaanderen, Anne-Sophie Vandionant, zo snel mogelijk het slachtoffer contacteren en het dossier verder afhandelen. Het slachtoffer dient zijn medische kosten eerst aan te bieden bij zijn mutualiteit. De originele afrekening van de mutualiteit en andere originele onkostennota’s  moeten opgestuurd worden naar Arena. Ze werken zo veel mogelijk via e-mail.

Meer inlichtingen kan u altijd bekomen bij Arena via 02/512 03 04.
Mevrouw Vandionant kan u rechtstreeks bereiken via 02/209 16 09 of
via e-mail anne-sophie.vandionant@arena-nv.be

Bij Badminton Vlaanderen kan je ook altijd hierover terecht bij Mieke Vos
mieke@badmintonvlaanderen.be of +32 (0) 474 76 90 05.