Spelersstatuten/Klassementen

Als lid van Badminton Vlaanderen heb je enerzijds een statuut en anderzijds een klassement.

Spelersstatuten

  • J – Jeugdspelers die op één januari van het lopende seizoen de leeftijd van 19 jaar nog niet bereikt hebben.
  • R – Recreanten zijn gerechtigd deel te nemen aan alle recreantenontmoetingen alsook aan het eigen clubtornooi en de provinciale kampioenschappen.
  • CT – Competitie en Tornooispelers mogen onbeperkt deelnemen aan alle competities en tornooien (uitgezonderd de recreantenontmoetingen).
  • OPGELET : Zodra een jeugdspeler meedoet aan volwassenentornooien en/of -competitie, wordt zijn statuut omgebogen naar competitiespeler (statuut CT).

Klassementen

Als nieuw lid start je steeds met het D-klassement, maar aan de hand van competitie- en tornooiresultaten kan je van klassement verhogen (of verlagen).

Sedert 2014 hanteert Badminton Vlaanderen een nieuw klassementssysteem. Iedere competitiespeler heeft nu drie klassementen; een voor enkel, een voor dubbel en een voor gemengd dubbel.

Hoe een en ander in mekaar zit, kunnen jullie terug vinden in de C700 en de C701 tot en met C715.