Spelersstatuten/Klassementen

Als lid van Badminton Vlaanderen heb je enerzijds een statuut en anderzijds een klassement.

Spelersstatuten

  • J – Jeugdspelers die op één januari van het lopende seizoen de leeftijd van 19 jaar nog niet bereikt hebben.
  • R – Recreanten zijn gerechtigd deel te nemen aan alle recreantenontmoetingen alsook aan het eigen clubtornooi en de provinciale kampioenschappen.
  • CT – Competitie en Tornooispelers mogen onbeperkt deelnemen aan alle competities en tornooien (uitgezonderd de recreantenontmoetingen).
  • OPGELET : Zodra een jeugdspeler meedoet aan volwassenentornooien en/of -competitie, wordt zijn statuut omgebogen naar competitiespeler (statuut CT).

Klassementen

Vanaf 1/7/2020 is er een nieuw klassement- en rankingsysteem in voege!

Er zijn 12 klassementen, 1 is het hoogste klassement, 12 het laagste.

Je vindt de basisprincipes hier.